Dịch vụ

Tư vấn

Tư vấn

kinh tế và kỹ thuật để khách hàng lựa chọn sản phẩm, chất liệu, mẫu thêu và dịch vụ thêu phù hợp
Thiết kế

Thiết kế

các mẫu thêu trên máy vi tính theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo các yêu cầu kỹ mỹ thuật và kinh tế
Thêu máy

Thêu máy

hay thêu tay theo các mẫu thêu đã thiết kế theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo chất lượng
Đào tạo

Đào tạo

thợ kỹ thuật vận hành máy thêu, cán bộ thiết kế mẫu thêu, thợ thêu tay thêu máy theo dây chuyền

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ